electronic_fee1. Καταβάλλεται εφάπαξ κοινωνικό μέρισμα, για τη στήριξη των πολιτών και οικογενειών με χαμηλό συνολικό ετήσιο εισόδημα και ακίνητη περιουσία μικρής αξίας, με βάση τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

Α) Το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό ή οικογενειακό, εισόδημα των δικαιούχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην κατωτέρω κλίμακα.

Για τον προσδιορισμό του ορίου εισοδήματος, ορίζεται ως βασικό όριο εισοδήματος το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, με βάση το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 που αφορούν τόσο τον δικαιούχο όσο και τα προστατευόμενα τέκνα ή τα πρόσωπα που φιλοξενεί. Το βασικό όριο εισοδήματος προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, υπολογιζόμενο ως το γινόμενο του βασικού ορίου επί την οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας.

Ως οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο αιτών / η αιτούσα έχει στάθμιση ένα (1), ο/η σύζυγος καθώς και κάθε φιλοξενούμενος ενήλικας έχει στάθμιση ένα τρίτο (1/3) και κάθε προστατευόμενο τέκνο ή φιλοξενούμενος ανήλικος έχει στάθμιση ένα έκτο (1/6). Ειδικότερα:

i) Προκειμένου για μονογονεϊκές οικογένειες, η οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται για το πρώτο προστατευόμενο τέκνο σε ένα τρίτο (1/3).

ii) Προκειμένου για δικαιούχο / οικογένεια με ένα τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, η ανωτέρω οριζόμενη αντίστοιχη με την κατηγορία τους οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας προσαυξάνεται κατά ένα έκτο (1/6).

Για τον προσδιορισμό των προστατευόμενων τέκνων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151).

Κλίμακα υπολογισμού του κοινωνικού μερίσματος:

Δικαιούχοι

Βασικό όριο εισοδήματος (€)

Καταβαλλόμενο ποσό (€)

Αιτών / Αιτούσα

6.000

500,00

Σύζυγος / φιλοξενούμενος ενήλικας (έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του έως 31.12.2013)

+2.000

+166,67

Για κάθε προστατευόμενο τέκνο / φιλοξενούμενο ανήλικο

+1.000

+83,33

Μονογονεϊκές οικογένειες (για το 1ο προστατευόμενο τέκνο)

+2.000

+166,67

Για ένα (1) τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

+1.000

+83,33

 

Β) Η συνολική ακίνητη περιουσία των αιτούντων την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, όπως προσδιορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του ν.3842/2010 (Α΄ 58) και προκύπτει από τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου για το έτος 2013, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ. Σε περίπτωση δικαιούχου με σύζυγο ή προστατευόμενα τέκνα ή φιλοξενούμενα πρόσωπα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας αυτών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

2. Για τον προσδιορισμό του κοινωνικού μερίσματος κάθε δικαιούχου, ορίζεται ως βασικό ποσό κοινωνικού μερίσματος το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, υπολογιζόμενο ως το γινόμενο του βασικού ποσού επί την οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας, σύμφωνα με την ανωτέρω κλίμακα.

Άρθρο 2
Εξαιρέσεις από την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος – ειδικές κατηγορίες δικαιούχων

1. Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος:

α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 7 του ν. 2238/1994.

β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.

γ) Αιτήσεις με πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των οκτώ (8) μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης, όπως αυτά δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

δ) Αιτήσεις με πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

2. Ειδικά, οι μακροχρόνια άνεργοι που ήταν εγγεγραμμένοι μέχρι την 1/3/2014 στον Οργανισμό Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας, με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν έχουν κανένα ατομικό εισόδημα από παροχή εξαρτημένης εργασίας (μισθό ή ημερομίσθιο), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του οικονομικού έτους 2013 από εξαρτημένη εργασία.

 

Για Αίτηση Πατήστε Εδώ